På vei - interaktive oppgaver  
   
Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
> 1 Mange eller mye?
> 2 Adjektiv
> 3 Adjektiv
> 4 Diktat
> 5 Hva hører du?
> 6 Hvilket svar passer best?
> 7 Adjektiv og adverb
> 8 Hva sier du?
> 9 Setninger
> 10 Hvor vil du plassere ordene?
Kapittel 16
Kapittel 17
15.5  Hva hører du?

Skriver du ordet med k, kj, sk, sj eller skj?
Skriv inn rett alternativ.


 
  Ansvarlig for disse sidene: Cappelen Damm AS.
Tilbakemeldinger: pavei@cappelen.no
 
Søk i CapLex etter: