På vei - interaktive oppgaver  
   
Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Kapittel 11
Kapittel 12
Kapittel 13
Kapittel 14
Kapittel 15
Kapittel 16
Kapittel 17
> 1 Verb
> 2 Velg riktig ord
> 3 Velg riktig ord
> 4 Setninger
> 5 Hvor jobber hun?
> 6 Setninger
> 7 Modalverb
> 8 Hva sier de?
> 9 Tekst
> 10 Sammensatte substantiv
> 11 Hva heter substantivet?
> 12 Hva hører du?
> 13 Preposisjoner
17.12  Hva hører du?

Husker du teksten i tekstboka? Hør på spørsmålene og skriv inn riktig svar.

01.09.01 Diskriminering i arbeidslivet Pakistan Medisin 25.02.75 Grefsen videregående


 
  Ansvarlig for disse sidene: Cappelen Damm AS.
Tilbakemeldinger: pavei@cappelen.no
 
Søk i CapLex etter: